1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी खास परीक्षेसाठी. Virudharthi Shabd in Marathi

Virudharthi Shabd in Marathi, पहिली ते पदवीधर पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपयुक्त तसेच स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्वपूर्ण मराठी विरुद्धार्थी शब्द संग्रह.

Virudharthi Shabd in Marathi

Virudharthi Shabd in Marathi

उदास x प्रसन्न

विवाहित x अविवाहित

आयात x निर्यात

ओला x सुका

समज x गैरसमज

विचारी x अविचारी

इलाज x नाईलाज

प्रेम x द्वेष

पापी x निष्पापी

लक्ष x दुर्लक्ष

लायक x नालायक

उधार x रोख

लवकर x उशिरा

रडणे x हसणे

फायदा x नुकसान

इकडे x तिकडे

उपस्थित x अनुपस्थित

स्वस्त x महाग

जमीन x आकाश

एक x अनेक

मेहनती x आळशी

हरवणे x सापडणे

खर्च x जमा

गरीब x श्रीमंत

तरुण x म्हातारा

तोंडी x लेखी

सुवास x दुर्गंधी

उत्तर x दक्षिण

सुपीक x नापीक

जास्त x कमी

प्रश्न x उत्तर

आघाडी x पिछाडी

बांधलेला x मोकळा

आनंदी x निराश

उत्तीर्ण x अनुत्तीर्ण

अशा x निराशा

व्यसनी x निर्व्यसनी

धनवान x निर्धन

पास x नापास

आवडता x नावडता

समाधानी x असमाधानी

नातलग x परके

सुंदर x कुरूप

काळा x गोरा

चंचल x मंद

हुशार x मंद

सुरक्षित x असुरक्षित

शक्य x अशक्य

उपकार x अपकार

उलट x सुलट

मित्र x शत्रू

उंच x बुटका

लांब x आखूड

अगोदर x नंतर

सुरवात x शेवट

काळा x पांढरा

उघडे x बंद

अवघड x सोपे

आळशी x उद्योगी

खरा x खोटा

पुढे x मागे

सत्य x असत्य

राग x आनंद

खर x खोट

ओळख x अनोळख

खाली x वर

आग x पानी

मजबूत x हलके

कनिष्ठ x वरिष्ठ

विजय x पराजय

चांगले x वाईट

आदर x अनादर

सरळ x वाकडा

गोड x कडू

सामान्य x असामान्य

वरदान x शाप

पाप x पुण्य

हार x जीत

लोभी x निर्लोभी

मर्द x नामर्द

राग x क्रोध

पहाट x संध्याकाळ

रात्र x दिवस

सूर्योदय x सूर्यास्त

थंड x उष्ण

विश्वास x धोका

सभ्य x असभ्य

संकट x संधी

देव x राक्षस

भरती x ओहोटी

जीवंत x मेलेला

ऊन x सावली

दुख x सुख

अल्लड x पोक्त

आला x गेला

छापा x काटा

राजा x राणी

चढ x उतार

Virudharthi Shabd in Marathi

धाडसी x भित्रा

स्वच्छ x अस्वच्छ

कच्चा x पिकलेला

दूरचा x जवळचा

शांत x अशांत

हळू x भरभर

निद्रा x अनिद्रा

अकाळ x सुकाळ

विष x अमृत

अंधार x प्रकाश

स्वीकार x अस्वीकार

कंजूष x उदार

स्मरण x विस्मरण

कंगाल x मालामाल

स्थिर x अस्थिर

चूक x बरोबर

प्रकट x अदृश्य

चोर x पोलिस

चतुर x मूर्ख

दयाळू x निर्दयी

पापी x सज्जन

पूर्ण x अपूर्ण

बुद्धिमान x बुद्धीहीन

रिकामा x भरलेला

सोपा x अवघड

जंगली x शहरी

रोगी x निरोगी

स्वार्थी x निस्वार्थी

शक्तिशाली x दुर्बल

न्याय x अन्याय

नीती x अनीति

प्रसिद्ध x अप्रसिद्ध

हरवलेला x सापडलेला

प्रामाणिक x अप्रामाणिक

प्रिय x अप्रिय

मर्यादित x अमर्यादित

योग्य x अयोग्य

यशस्वी x अयशस्वी

रुंद x अरुंद

विवेकी x अविवेकी

वैध x अवैध

व्यवस्थित x अव्यवस्थित

स्वच्छ x घाणेरेडे

समान x असमान

असमाधानी x समाधानी

साधारण x असाधारण

सुर x असुर

संतुष्ट x असंतुष्ठ

स्पष्ट x अस्पष्ट

स्वस्थ x अस्वस्थ

हिंसा x अहिंसा

ज्ञान x अज्ञान

अमर x मृत्यू

ज्ञात x अज्ञात

आवश्यक x अनावश्यक

शांत x अशांत

ताजा x शिळा

आरोग्य x अनारोग्य

सावधान x असावधान

सावध x असावध

पसंत x नापसंत

आवड x नाआवड

आधार x निराधार

स्वीकार x नकार

होकार x नकार

प्रेम x तिरस्कार

आस्था x अनास्था

इच्छा x अनिच्छा

खुश x नाखुश

बाद x नाबाद

उपयोगी x निरुपयोगी

लहान x मोठा

ओबड x धोबड

उपयोगी x निरुपयोगी

Note: जर तुम्हाला Virudharthi Shabd in Marathi या पोस्ट मध्ये दिलेले Virudharthi Shabd संग्रह अभ्यासाच्या आणि परीक्षेच्या दृष्टीकोणातून उपयुक्त वाटत असतील तर आपल्या मित्रांसोबत सोशल मीडियावर जरूर शेयर करा.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *