पाळीव आणि जंगली प्राण्यांची नावे मराठी. Animals Names in Marathi

Wild Animals and Domestic Animals names in Marathi, animals images with names in Marathi, names of aquatic animals in Marathi, homes of animals in Marathi.

कित्येक वर्षांपासून मानव प्राण्यांचा उपयोग आपल्या दैनंदिन जीवना मध्ये आपली शेतीविषयक कामे करण्यासाठी करत आलेला आहे. मानवाच्या प्रगती मध्ये पाळीव प्राण्यांचा खूप मोठा वाटा आहे. बकरी, म्हैस आणि गाय यांसारखे पशु  मानवाला दुध आणि शेतीसाठी उपयोगी खत देतात.

त्याचप्रमाणे जंगलात राहणारे प्राणी आपल्या निसर्गाची शोभा वाढवतात. काही प्राणी शाकाहारी असतात तर काही प्राणी मांसाहारी असतात. गाय, म्हैस, बकरी, घोडा, ससा, हरीण, यांसारखे प्राणी शाकाहारी आहेत तर वाघ, सिंह, चिता, लांडगा यांसारखे प्राणी मांसाहारी आहेत. प्राणी संग्रहालयात अनेक प्रकारचे जंगली प्राणी आपल्याला पहायला मिळतात. भारत देशामध्ये एकूण 355 प्राणिसंग्रहालय आहेत.

Wild Animals and Domestic Animals names in Marathi

Wild Animals and Domestic Animals names in Marathi

Wild Animals and Domestic Animals names in Marathi

Cat (कॅट) मांजर

Buffalo (बफेलो) म्हैस

Cow (काऊ) गाय

Dog (डॉग) कुत्रा

Goat (गोट) शेळी

Horse (होर्स) घोडा

Ox (ऑक्स) बैल

Pig (पिग) डुक्कर

Ass (अॅस) गाढव

Donkey (डाँकी) गाढव

Sheep (शीप) मेंढी

Hen (हेन) कोंबडी

Rabbit (रॅबिट) ससा

Wild Animals and Domestic Animals names in Marathi

Camel(कॅमल) उंट

Bear(बेअर) अस्वल

Kangaroo (कांगारू) कांगारू

Panda (पांडा) पांडा

Zebra (झेब्रा) झेब्रा

Cheetah(चीता) चित्ता

Elephant (एलिफेंट) हत्ती

Deer (डीअर) हरीण

Fox (फॉक्स) कोल्हा

Wolf (वुल्फ) लांडगा

Fish (फिश) मासा 

Hare/Rabbit (हेअर) ससा

Male goat (मेल गोट) बोकड

Frog (फ्रॉग) बेडूक 

Giraffe (जिराफ) जिराफ

Hippopotamus (हिप्पोपोटामस) पणघोडा

Monkey (मंकी) माकड

Lion (लायन) सिंह

Mongoose (मंगूस) मुंगूस

Bison (बायसन) जंगली बैल

Boar (बोअर) रानडुक्कर

Reindeer (रेनडीअर) बरसिंगी हरिण

Stag काळवीट

Yak (याक) हिमगाय

Wolf (वुल्फ) लांडगा

Rhino (र्हायनो) गेंडा

Mouse (माऊस) उंदीर

Squirrel (स्क्विरल) खार

Tiger (टायगर) वाघ

आणखी वाचा:

सर्व फळांची नावे मराठी व इंग्रजी

शरीर के अंगो के नाम हिंदी, इंग्लिश, मराठी

मराठी महीने/हिंदू महीने व सहा ऋतु

भारत देशातील महत्वाची प्राणी प्राणिसंग्रहालये:

1. Sri Venkateswara Zoological Park -Tirupati, Andhra Pradesh

2. Jawaharlal Nehru Zoological Park -Bokaro, Jharkhand

3. National Zoological Park -Delhi, New Delhi

4. Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park -Darjeeling, West Bengal

5. Amirtha Zoological Park -Vellore, Tamil Nadu

6. Nandankanan Zoological Park – Bhubaneswar, Odisha

7. Indira Gandhi Zoological Park -Visakhapatnam, Andhra Pradesh

8. Nehru Zoological Park -Hyderabad, Telangana

9. Sakkarbaug Zoological Park -Junagadh, Gujarat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *