Baby Girl Name in Marathi Two Words, दोन अक्षर असलेली अतिशय सुंदर नावे मुलींसाठी मराठी मध्ये. रिया – (Riya) मेघा – आकाशातील मेघ/ढग (Megha) काव्या  – काव्य/गीत/song (Kavya) मिश्का (Mishka) उर्वी – इंद्र लोकाच्या राज्यातील सुंदर परी/ name of Angel(Urvi) धनू...