पै. तानाजी भाऊ जाधव यांची सर्व माहिती | Tanaji jadhav ,biography, age,Caste, business etc. No. 1 Powerful person of Maharashtra

tanaji jadhav

पै.तानाजी जाधव बायोग्राफी ( tanaji bhau jadhav biography) तानाजी भाऊ जाधव TANAJI JADHAV यांचा जन्‍म 2 नोव्हेंबर 1986 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यामध्ये झाला. घरची परिस्थिती खूप हलाखीची होती. त्या परिस्थितीवर परिस्थितीवर ती मात करताना तानाजी भाऊंनी पडेल ते काम केले. ते वडीलाना नेहमी मदत करत असत. तानाजी भाऊ शिक्षण सातवीपर्यंत जिल्हा प्राथमिक शाळेमध्ये झालेले … Read more

99+ प्रेरक सुरक्षा घोषवाक्ये मराठी Industrial Road Safety Slogans in Marathi

industrial road safety slogans in marathi

Industrial, Road Safety Slogans in Marathi. Award winning safety slogans in Marathi, Safety slogan in Marathi 2020, Helmet slogan in Marathi, industrial quality slogan in Marathi. कामाच्या वेळी बेसावध नका राहू,गंभीर अपघातात आपले प्राण नका गमावू. अगोदर सुरक्षा आणि नंतर काम. प्रत्येक वेळी सावध रहा,जीवनभर सुरक्षित रहा. तुमच संरक्षण कुटुंबाच रक्षण. सुरक्षा उपकरणांचा वापर करा,अपघातापासून … Read more

50+पाणी वाचवा घोष वाक्य। Save Water Slogans in Marathi

save water slogans in marathi

Save Water Slogans in Marathi. importance of water in marathi, uses of water in points in Marathi, pani vachava information in marathi, pani vachava ghosh vakya marathi, pani vachava ya vishayavar ghosh vakya. चला सर्वांना सांगूयाउज्ज्वल भविष्यासाठी पाणी वाचवूया. जर असच पाणी वाया जाईलतर प्रत्येक जीव तहानलेला राहील. पाणी आहे अमृताची धारापाणी आहे प्रत्येक जीवाचा … Read more