पै. तानाजी भाऊ जाधव यांची सर्व माहिती | Tanaji jadhav ,biography, age,Caste, business etc. No. 1 Powerful person of Maharashtra

tanaji jadhav

पै.तानाजी जाधव बायोग्राफी ( tanaji bhau jadhav biography) तानाजी भाऊ जाधव TANAJI JADHAV यांचा जन्‍म 2 नोव्हेंबर 1986 मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यामध्ये झाला. घरची परिस्थिती खूप हलाखीची होती. त्या परिस्थितीवर परिस्थितीवर ती मात करताना तानाजी भाऊंनी पडेल ते काम केले. ते वडीलाना नेहमी मदत करत असत. तानाजी भाऊ शिक्षण सातवीपर्यंत जिल्हा प्राथमिक शाळेमध्ये झालेले … Read more