Missing father after death in Marathi, Miss u papa status in Marathi after death, father death quotes in Marathi. बाबा तुमची उणीव म्हणजे जस दिवसा “सूर्याच” आकाशात नसणं आणि रात्री “चंद्राच” आकाशात नसणं अशी आहे. miss you dad! बाबा रात्री जेव्हा...