Good Thoughts in Marathi on Life, जीवन हे अनमोल आहे, माणसानं आपल्या आयुष्यावर प्रेम करावं, आपल्या जगण्यावर प्रेम कराव, मनुष्य जीवन हे असंख्य अडचणीने भरलेलं आहे, आपल अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रत्येक माणसाला संघर्ष करावा लागतो आणि तो केलाच पाहिजे नाहीतर आपल जीवन...