Kalonji meaning in Marathi, Kalonji in Marathi, Kalonji uses in Marathi, Kalonji information in Marathi. कलौंजी आयुर्वेदिक शास्त्रामध्ये कलौंजी ला अनन्यसाधारण महत्व आहे, पिढ्यान पिढ्या कलौंजीचा वापर आयुर्वेदिक उपचारपद्धतीमध्ये करण्यात आला आहे, कलौंजी ही एक औषधी वनस्पति आहे. आयुर्वेदिक चिकित्सा या...