10+ छान छान गोष्टी मराठी मध्ये. Kanchan Goshti Collection

Kanchan Goshti

Kanchan Goshti कावळा काळा का? Kanchan Goshti फार काळापूर्वीची गोष्ट आहे, त्याकाळी सर्व पक्षांना पांढराच रंग होता. त्याकाळी जंगलामध्ये मोर, कावळा, घुबड, बगळा, चिमणी, पोपट, बदक, घार, असे अनेक पक्षी राहत होते. पण त्या सर्व पक्षांना पांढर्‍या रंगा शिवाय दूसरा कोणताच रंग नव्हता. सर्व पक्षी पांढर्‍या रंगाचे असल्यामुळे शिकारी सहजपणे त्या सर्व पक्षांची शिकार करू … Read more 10+ छान छान गोष्टी मराठी मध्ये. Kanchan Goshti Collection