Taunting Quotes on Relationships in Marathi, Marathi Tomne Status SMS Whatsapp Photo वेळ दिसत नाही पण वेळ आल्यावर, वेळ सर्व काही दाखवून देते. काही लोकांच्या सहवासात राहून दु:खी होण्यापेक्षा एकट राहिलेले बर. काही लोकांना आमची किंमतच वाटत नाही. प्रेम बिम काय...