1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी खास परीक्षेसाठी. Virudharthi Shabd in Marathi

Virudharthi Shabd in Marathi

Virudharthi Shabd in Marathi, पहिली ते पदवीधर पर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना उपयुक्त तसेच स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्वपूर्ण मराठी विरुद्धार्थी शब्द संग्रह. Virudharthi Shabd in Marathi उदास x प्रसन्न विवाहित x अविवाहित आयात x निर्यात ओला x सुका समज x गैरसमज विचारी x अविचारी इलाज x नाईलाज प्रेम x द्वेष पापी x निष्पापी लक्ष x दुर्लक्ष लायक x … Read more 1000+ विरुद्धार्थी शब्द मराठी खास परीक्षेसाठी. Virudharthi Shabd in Marathi