{100+ಸುಂದರ} Huttu Habbada Shubhashayagalu in Kannada Text

huttu habbada shubhashayagalu in kannada text

Huttu Habbada Shubhashayagalu in Kannada Text, birthday kavanagalu in kannada, ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಿ, ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು Nam’ma jivanadalli santoṣavannu taruva visseṣa vyakti nivu,dsevaru nim’ma jivanavannu heccisali mattu nimage uttamaarogyavannu niḍali, janmadinada subhasayagaḷu ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವನ್ನುನೀವು ಪಡೆಯಲಿ. … Read more