Marathi Caption for Instagram, Marathi mulgi caption for instagram, Marathi look caption for instagram for girl and boy. आता मी साध रहायच सोडून दिल आहे कारण साध राहणार्‍या लोकांचा उपयोग लोक आता साधन म्हणून करू लागलेत. friends हीच खरी wealth आहे...