Tag: motivational quotes in marathi for success

99+ Famous Motivational Quotes in Marathi Language

famous Marathi quotes, motivational quotes in Marathi for success, inspirational quotes in Marathi with images, self quotes in Marathi, Marathi thoughts on success, Marathi quotes on success, motivational Marathi thoughts सुरूवातीला hard work केल्याशिवाय smart work ची टेकनिक सापडत नाही. वाट...

50+{Best} Marathi Inspirational Quotes on Life Challenges

Marathi inspirational quotes on life challenges पैशाने भरलेला खिसा माणसाला जग दाखवतो आणि रिकामा खिसा जगातीला माणस दाखवतो. खरी मैत्री माणसाला जीवनाच्या प्रगती कडे नेते, जीवनाचा विकास साधते. अगदी जीवातलीच माणसं आपल्या जीवाचा घात करतात. विश्वास जरूर ठेवा पण सावधगिरी ही...