{उत्तम संग्रह} भावपूर्ण श्रद्धांजलि Rest in Peace Message in Marathi

Rest in Peace Message in Marathi.

Rest in Peace Message in Marathi

आज त्यांची मोलाची साथ हरवली, प्रकाश बनून आपल्या
मार्गात सतत तेवत असणारी ज्योत आज विझली.
भावपूर्ण श्रद्धांजली.

Aaj tyanchi molachi sath harvali,
prakash banun aplya margat satat
tevat asnari jyot aaj vijhali.
Bhavpurn shradhanjali.

Rest in Peace Message in Marathi

ज्यांच्या विचारात होते परिवर्तनाचे सामर्थ्य
ज्यांच्या डोळ्यात होता प्रेमाचा सागर,
ज्यांच्या मुखात होता साखरेचा गोडवा,
ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य लोककल्याणासाठी खर्च केले.
असे थोर व्यक्तिमत्व पुन्हा होणे नाही.

Jyanchya vicharat hote parivartanache
samarthya jyanchya dolyat hota premacha
sagar, jyanchya mukhat hota sakhrecha
godv, jyani aple sampurn ayushya lok
kalyanasathi kharch kele. Ase thor
vyaktimatv punha hone nahi

Rest in Peace Message in Marathi

निवाऱ्याला आलेल्या पाखराप्रमाणे आलास तू आणि न सांगता
दूर उडून गेलास तू, गोड बोलून आम्हास लळा लाविलास तू,
सवय झाली होती रे तुझी, सांग आता परत येशील कधी.

Nivaryala alelya pakharapramane
alas tu aani n sangata dur udun
gelas tu, god bolun amhas lala
lavilas tu. Saway jhali hoti re tujhi,
sang aata parat yeshil kadhi.

Rest in Peace Message in Marathi

आठवणींना तुमच्या हृदयात बंदिस्त केले आहे, मूर्तीला तुमच्या नजरेत
कैद केले आहे, विचारांना तुमच्या आयुष्यात उतरवले आहे.
दूर गेलात तुम्ही आमच्यापासून तुमचा सहवास मात्र हरवला आहे.

Athvanina tumchya hrudyat bandist
kele aahe, murtila tumchya najaret
kaid kele aahe, vicharana tumchya
ayushyat utravale aahe. Dur gelat
tumhi amchyapasun tumcha sahvas
matra harvla ahe.

Rest in Peace Message in Marathi

वाटले नव्हते कोणालाही असा लाख मोलाचा हिरा आमच्या कडून हरवेल.
तुझी उणीव आम्हाला सतत भासत राहील. भावपूर्ण श्रद्धांजली.

Tujhi univ amhala satat bhast rahil.
Vatle navhte konalahi asa lakhmolacha
hira aamchya kadun harvel.
Bhavpurn shradhanjali.

तूमच्या असे अचानक जाण्याने आयुष्य आमचे अंधारमय झाले आहे,
तुम्ही गेलात न सांगता दूर, आता मन जगण्यास सुद्धा नाराज झाले आहे.
तुमची आठवण क्षणा क्षणाला येत राहिल.

Tumchya ase achank janyane ayushya
aamche andharmay jhale aahe, tumhi
gelat n sangata dur, aata man jagnyas
sudha naraj jhale aahe. Tumchi athvan
kshana kshanala yet rahil.

काही पाखरे हृदयाच्या पिंजऱ्यात राहण्यासाठी येतात, हृदयात राहून
हृदयास त्याचा लळा लावतात आणि एक दिवस दूर उडून निघून जातात.

Kahi pakhre hrudyachya pinjryat
rahnyasathi yetat, hrudyat rahun
hrudyas tyacha lala lavtat aani ek
divas dur udun nighun jatat.

संकटात साथ देणारे, दुःखात हसवणारे, उपाशी असताना घास भरवणारे
फक्त तुम्हीच होता. तुमची आठवण सतत येत राहील.

Sanktat sath denare, dukhat hasvnare,
upashi astana ghas bharvnare fakt
tumhich hota. Tumchi athvan satat yet rahil.

काळाला तुमचे सुख पाहावले नाही, कसे काय अचानक देवाचे
बोलविणे आले. हाक तुमची साद देते कानी, श्रद्धांजली वाहताना
डोळ्यातून येते पाणी. भावपूर्ण श्रद्धांजली.

kalala tumche sukh pahavale nahi,
kase kaay achank devache bolavane aale,
hak tumchi sad dete kani.
Shradhanjli vahtana dolyatun yete pani.
Bhavpurn shrdhanjali.

तुमच्या गोड आठवणी येतात, मनाला हळूवार स्पर्श करून जातात.
भावपूर्ण श्रद्धांजली. Tumchya god athvani yetat,
manila haluvar sparsh karun jatat.
Bhavpurn shradhanjli.

देव त्याच लोकांना आपल्या सोबत घेऊन जातो,
जे लोक देवाला खूप आवडतात. भावपूर्ण श्रद्धांजली.

Dev tyach lokana aplya sobat gheun
jato, je lok devala khup avdatat.
Bhavpurn shrdhanjali.

थोर व्यक्ती कधीच मरण पावत नाहीत, त्या सदैव आपल्या विचारात
संस्कारात व अंतकरणात जिवंत असतात. जरी त्यांचे शरीर पंचतत्वात
विलीन झाले तरी त्यांचे विचार त्यांची कीर्ती आजही आपणास जगण्याची दिशा देतात.

Thor vykti kadhich maranpavat nahit,
tya sadaiv aplya vicharat sanskarat
v antkarnat jivant astat. Jari tyanche
sharer panchtatwat vilin jhale tari
tyanche vicahr tyanchi kirti aajhi
apnas jagnyachi disha detat.

Leave a Comment