{बेस्ट 75+} कोणीच कोणाचं नसत स्टेट्स Konich Konach Nast Status in Marathi

konich konach nast status in marathi

konich konach nast status in marathi, कोणीच कोणाचं नसत स्टेट्स, Koni konacha nasta upset sad status in marathi. जीवनात कोणी साथ देत नाही हे समजलंआहे आता, लोक फक्त काम असेल तरचआठवण काढतात. ह्या जगात कोणीच कोणाचं नसत हे सगळंजग फक्त स्वार्थासाठी जवळ येत. तुला माहीत आहे का कि खर प्रेम कशालाम्हणतात एखाद्याचा विचार करणं आणिनंतर … Read more