डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सुविचार || Dr babasaheb ambedkar suvichar

#Dr. Babasaheb Ambedkar Thoughts in Marathi

Babasaheb Ambedkar Suvichar (Quotes) are inspirational words of wisdom that have the power to motivate individuals and bring about positive changes in society. Dr. B.R. Ambedkar, the principal architect of the Indian Constitution, was a visionary leader and social reformer who dedicated his life to fighting against discrimination and inequality. His thoughts and ideas continue to guide us and inspire generations to strive for social justice, equality, and freedom.

ज्ञान हे पैशापेक्षा श्रेष्ठ आहे कारण पैशाचे तुम्हाला रक्षण करावे लागते तर याउलट ज्ञान तुमचे रक्षण करते.

पैसा ही गोष्ट माणसाचे महत्त्व मोजणारी आहे. ज्याच्या खिशात पैसा नाही, त्याची किंमत पैशाएवढीही नाही

22 1

थोर पुरुष समाजाला जोराची गती देण्याच्या भावनेने प्रेरित झालेला असतो.

प्रगतीचे मापन करणारी व इतिहास दर्शविणारी दोन्ही प्रभावशाली अस्त्रे आहेत एक लेखनी व दुसरी वाणी. ही दोन्ही अस्त्रे व्यसंगी वृत्तीने कमाविता आली पाहिजेत.

व्यक्तीचा विकास हा राष्ट्राचा विकास म्हणजे सर्वांच्या समृद्धीचे आणि समृद्ध निर्माण भविष्याचे

सचोटी आणि बुध्दिमत्ता या दोन्ही गुणांच्या मिलाफाशिवाय कोणतीही व्यक्ती थोर ठरू शकत नाही.

रोज भरपूर वाचन केले पाहिजे. रोज एक आर्धे पुस्तक संपविले पाहिजे.

नुष्य केवळ भाकरीवर जगत नाही, त्याला जिवंत मन आहे, त्या मनाला विचाराचे खाद्य पाहिजे .

या देशातील माणसांची मने बदलण्यासाठी नव्या संस्काराची, दृष्टीची गरज आहे. देशातील सर्व माणसांना त्यांच्या आत्मविश्वासाची ओळख आहे. त्यांनी स्वतःवर विश्वास ठेवून, विश्वास करण्याची शक्ती अंदाजपत्र घाली आहे
 babasaheb ambedkar suvichar

हिंसक, अतिरेकी व अराजकता पसरवणारे मार्ग वर्ज्य आहेत. आपल्या जीवनात हेणदार किंवा हिंसकतेचा ठराव करणे

विद्याशिवाय (शिक्षणाशिवाय) माणसाला स्वतःची ओळख होऊ शकत नाही. शिक्षणाने जीवनाला अतिमहत्त्वाची धार देते

खालच्या समाजाला जर तुम्ही शिक्षण दिले तर ही जातिव्यवस्था मोडून पडेल.

माझ्या मतप्रणालीत बंधुतेस फार उच्च स्थान आहे, बंधुता म्हणजे मानवता, हा पवित्र धर्म आहे.

माणसांपेक्षा पुस्तकांचा सहवास मला अधिक आवडतो.

प्रथम लोकांच्या विचारात क्रांती करावी लागते, मग आचारात क्रांती होते.

कार्याच्या मुळाशी जर सत्य असेल तर त्यात यश प्राप्त होण्यास चिंता करण्याचे विशेष कारण नाही

जो संपत्ती बाळगतो, पण तिचा उपभोग घेत नाही त्याची गत सोने पाठीवरून वाहून नेणाऱ्या गाढवासारखी आहे.

#babasaheb ambedkar suvichar,#babasaheb ambedkar suvichar,#babasaheb ambedkar suvichar,#babasaheb ambedkar suvichar

Leave a Comment