Best आठवण स्टेटस मराठी, मराठी मेसेज आठवण, Aathvan shayari

आठवण स्टेटस मराठी, मराठी मेसेज आठवण, Aathvan shayari Marathi, आठवण तुझी, आठवण status in Marathi, Aathvan status, आठवण कविता.

आठवण स्टेटस मराठी

आज तुझी खूप आठवण येती पण
तुला फोन नाही करू शकत,
खूप काही सांगायच आहे रे तुला
पण मेंशन नाही करू शकत.

Aja tujhi khup Aṭhavaṇa yeti pan
tula phon nahi karu shakat,
khup kahi sangaycha Ahe re
tula pan menshan nahi karu shakat.

आठवण स्टेटस मराठी

आठवणीत मी तुझ्या स्वत:ला हरवून बसलोय,
तू कधीतरी माझी होशील या आशेने जगत बसलोय.

Aṭhavaṇita mi tujhya swatala haravun
basaloy, tu kadhitari majhi hoshil
ya Ashene jagat basaloy.

जीव माझा तुझ्यात गुंतला ग,
आठवणीत तुझ्या मन माझा रमला ग.

Jiv majha tujhyat guntla g,
athvanit tujya man majha ramala g.

आठवण स्टेटस मराठी

तू माझ्यापासून दूर असली म्हणून काय झालं
तू तर नेहमीच माझ्या हृदयात असतेस,
जरी मिटून घेतले डोळे तरी नजरेसमोर फक्त तूच दिसतेस.

Tu majyapasun dur asli mhanun kay jhal
tu tar nehmich majya harudayt astes,
jari mitun ghetale dole tari najaresamor
fakt tuch distes.

आठवण स्टेटस मराठी

आजही आठवतात तुझ्यासोबत घालवलेले सुख दुखाचे क्षण
मी मात्र तुझाच विचार करत बसलो पण तू कधी नाही जाणल माझ मन.

Aajahi athvatat tujyasobat ghalvalele
sukh dukhache kshan mi matra tujhach
vichar kart basolo pan tu kadhi nahi
janal majh man.

आठवण स्टेटस मराठी

तू साथ सोडून निघून गेलीस पण तुझी आठवण मात्र
झाडावर केलेल्या कुऱ्हाडीच्या घावाप्रमाणे कायम राहिली.

Tu sath sodun nighun gelis pan
tujhi athvan matra jhadavar kelelya
kurhadichya ghavapramane kayam rahili.

कधी कधी आठवणी सुद्धा खूप रडवतात,
त्या आठवणी खर तर चांगल्याच असतात कारण
त्या आपल मन कठोर करत असतात.

Kadhi kadhi athvani sudha khup radvtat,
tya athvani khar tar changlyach
astat karan tya apal man kathor kart astat.

आयुष्यात कितीही काही घडून गेल तरी
आठवण नावाची गोष्ट राहतेच.

Aayushyat kitihi kahi ghadun gel
tari athvan navachi gosht rahtech.

ज्यावेळी दुसर कोणीतरी तुझ ह्रदय तोडेल त्यावेळी
तुला माझी नक्की आठवण येईल पण त्यावेळी मी तुझा नसेन.

Jyaveli dusr konitari tujh hrudya
todel tyaveli tula majhi nakki
athvan yeil pan tyaveli mi tujha nasen.

रात्री डोळे मिटून घेतल्यावर तुझा चेहरा
सारखा डोळ्यासमोर फिरतो कितीही घट्ट
केले डोळे तरी अश्रूंचा थेंब तुझ्या आठवणीत
डोळ्यातून गळतो.

Ratri dole mitun ghetlywar tujha
chehara sarakha dolyasamor firto
kitihi ghtt kele dole tari ashruncha
themn tujya athvanit dolyatun galato.

कधीतरी आठवशील तू माझ्या प्रेमाची कहानी
पण ज्यावेळी आठवशील त्यावेळी नक्की येईल
तुझ्या डोळ्यातून पाणी.

Kadhitari athvashil tu majya premachi
kahani pan jyaveli athvashil tyaveli
nakki yeil tujhya dolyatun pani.

हे पण वाचा:

दुखी स्टेटस मराठी Hurt Quotes in Marathi

Heart Touching Quotes on Mother in Marathi, Aai Marathi Status

Leave a Comment